Taisyklės parodų dalyviams

Bendros nuostatos

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos galerijoje – („B galerija“) rengiamų parodų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato metinio parodų plano sudarymo, parodų rengimo ir eksponavimo tvarką Bibliotekos galerijoje. „B galerija“ – eksperimentinė, ekspozicinė parodinė erdvė Zarasų viešosios bibliotekos pirmajame aukšte
Bibliotekos galerijoje ( D. Bukonto g. 20/1, Zarasai) siekiama skatinti menininkų socialinę, kūrybinę veiklą ir tuo pačiu tapti atviresniems ir labiau matomiems sau patiems ir visuomenei. „B galerija“ išsiskiria jaunatviškumu ir inovatyvumu yra atvira visiems. Numatoma rengti Lietuvos ir užsienio šalių profesionalių menininkų ir studentų dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų meno darbų parodas ant sienų, stiklinėse vitrininėse lentynose, kūrybines dirbtuves, paskaitas, kitus Zarasų viešosios bibliotekos tikslus atitinkančius meno ir kultūros renginius.

Metinis parodų planas

Bibliotekos galerijoje parodos rengiamos pagal metinį parodų planą. Parodai surengti jos organizatorius, autorius arba kuruojantis asmuo pateikia paraišką Zarasų viešajai bibliotekai (D. Bukonto g. 20/1 Zarasai, LT-32132; Mob. Tel. 8 610 10754, el. paštas rasa@zarasubiblioteka.lt arba info@zarasubiblioteka.lt ) 

Parodų rengimo Bibliotekos galerijoje taisyklių priedas

Paraiškas svarsto ir parodas atrenka Zarasų viešosios bibliotekos dailininkė ir bibliotekos administracija. Sudaromas metinis parodų planas ir informuojami atrinktų parodų organizatoriai ir kuratoriai. Iškilus nenumatytiems atvejams, viešoji biblioteka pasilieka teisę koreguoti metinį parodų planą ir jų laiką. Apie tai iš anksto informuoja parodos organizatorių.

Parodų parengimas, eksponavimas, apsauga

Parodos organizatorius arba kuratorius atsako už savalaikį kūrinių ir visos reikalingos medžiagos apie parodą pateikimą Zarasų viešajai bibliotekai.
Viešoji biblioteka ir parodos organizatorius (kuratorius) pasirašo parodos kūrinių perdavimo-priėmimo aktą.
Pasibaigus parodai, jos organizatorius arba kuratorius (taip pat autoriai) kūrinius privalo atsiimti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo parodos uždarymo arba pagal susitarimą parodą pristato organizatoriui Zarasų viešoji biblioteka.
Parodai pateikiami kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti.
Už parodos kūrinių priežiūrą ir saugumą nuo jų priėmimo iki Taisyklėse nustatyto jų atsiėmimo laiko atsako Zarasų viešoji biblioteka. Kūriniams eksponuoti gali būti naudojama Zarasų viešosios bibliotekos ir organizatoriaus (kuratoriaus) turima įranga bei techninės priemonės.
Parodų lankymo laiką ir vidaus tvarką nustato Zarasų viešoji biblioteka.